Lakenhalle en belfort

25 minutes away

Cloth hall

Een reusachtig handelspand

De Ieperse lakenhalle en het belfort zijn in de 13de eeuw één van de meest indrukwekkende burgerlijke gebouwen van Europa! k

De Lakenhalle deed dienst als overdekte verkoop- en opslagplaats van laken aan de (nu overwelfde) waterweg, de Ieperlee. De bouw van de hallen was afgerond in 1304.

In dit bouwwerk onderging het laken zijn laatste officiële controle, waarna de lakenhandelaars het er eindelijk konden stapelen en verkopen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gebouw volledig vernield, op een stuk toren en een paar muren na.

Boven de ‘Donkerpoort’, onder het wapenschild, prijkt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Thuyne, patrones van de stad.
De 1e verdieping van de Lakenhalle kan bezocht worden via het In Flanders Fields Museum.

Uit het lange voorgebouw van de Lakenhalle rijst in het midden het belfort (70m). De huidige torenspits, met opengewerkte helm en draak (1693) is in haar oorspronkelijke vorm gereconstrueerd.
Oorspronkelijk werd de onderste torengeleding gebruikt als schatkamer. De middenverdieping was vroeger de wapenkamer. Van hieruit vindt het ‘Kattenwerpen’ plaats.

In het ‘Klokkenluidershuis’ hangen de 49 klokken van de beiaard. De beiaard werd in 2012 volledig gerestaureerd. De stadsbeiaardier geeft wekelijks op zaterdag een concert. De ideale luisterplaats is de binnenkoer van de Lakenhalle, te bereiken via dienst toerisme/museumcafé. Het belfort zelf is te beklimmen in combinatie met een bezoek aan het In Flanders Fields Museum.

Cloth Hall – Belfry

25 minutes away

Covered sales and storage place

The construction of the Cloth Hall was completed in 1304.
In this building the cloth underwent its last official control, after which the cloth salesmen could stock and sell.
During world war 1 the building was completely destroyed except for a section of the tower and a couple of walls. The reconstruction occurred under the guidance of architects J. Coomans and P.A. Pauwels.
Above the central archway entrance ‘Donkerpoort’, under the coat of arms, is a statue of Our Lady of Thuyne, the patron of Ieper.
The first floor of the Cloth Hall can be visited via the In Flanders Fields Museum

The sturdy belfry (70m) projects from the middle of the long face of the Cloth Hall. The present spire with its openwork helmet and dragon (1692) was restored in its original form. Originally the bottom tower section was used as treasury. The middle section used to be an arms depot. The ‘Cat throwing’ occurred from this floor. The 49 bells of the carillon are suspended in the ‘Bellringer’s House’
The belfry tower can be visited form June 2012 onwards when the new In Flanders Fields Museum is opening.