De kazematten

20 minuten rijden

Dit onthaalcentrum kreeg de naam De Kazematten en stelt vijf souterrains open.

Deze ondergrondse ruimtes of ‘souterrains’ werden gebouwd rond 1685, volgens de plannen van Vauban, de grote vestingingenieur van Lodewijk XIV. Ze dienden eeuwenlang als krijgsbakkerij voor het garnizoen van de vesting. In de voorbije 100 jaar maakten de ruimtes heel wat mee. Tijdens de Eerste Wereldoorlog richtten de Britse troepen de bomvrije ruimtes in als hoofdkwartier, verblijf- en rustplaatsen, drukkerij, … De Kazematten waren tijdens de Tweede Wereldoorlog erg belangrijk als schuilplaats voor de Ieperse bevolking. In vrediger tijden was er een ijsfabriek, champignonkwekerij, kaasrijperij, …

Het nieuwe onthaalcentrum De Kazematten bestaat uit vijf grote zalen die met veel respect voor de bouwgeschiedenis gerestaureerd en aangepast werden voor hedendaags en polyvalent gebruik. U vindt er een stijlvolle brasserie, onder de vleugels van brouwerij Sint-Bernardus uit Watou, waar u van streekbieren of een hartige hap kan genieten. Er is een grote vergaderzaal, geschikt om infoavonden, spreekbeurten of andere bijeenkomsten te organiseren. Zaal 3 werd zo zuiver mogelijk gehouden om er tentoonstellingen van allerlei aard te organiseren.

In zaal 4 werd het interpretatiecentrum ‘TIEN EEUWEN IEPERSE VESTINGEN’ ingericht. Je kan er uitgebreid kennis maken met de geschiedenis van het Ieperse vestinglandschap met zijn unieke cultuurhistorische getuigenissen, en van de prachtige natuur die er zich, zo dicht bij de historische binnenstad, kon ontwikkelen.

In zaal 5 kun je een beeldje maken voor het Herdenkingsproject Coming World Remember Me.

Na deze kennismaking met het vestinglandschap in het interpretatiecentrum, kan u vanuit de Kazematten vlot de hoge wal op de vesting bereiken, en de vestingroute aanvatten.

Meer info: www.kazematten.be