Onderwijsmuseum Ieper

20 minuten rijden

Dit museum is gevestigd in de voormalige Sint-Niklaaskerk, een unicum in Vlaanderen. Het Onderwijsmuseum schetst de geschiedenis van het onderwijs in Vlaanderen van de middeleeuwen tot op heden. Dat gebeurt aan de hand van uiteenlopende en zelfs zeer zeldzame objecten: schriften en leerboeken, handwerken, wandplaten, didactisch materiaal, originele foto’s, …

Heel aantrekkelijk zijn de twee reconstructies van klaslokalen uit 1700 en 1930. In het doe – klasje kan je aanschuiven in een oude schoolbank om met een griffel op een lei te krassen.